Kirjasto Lähteen peruskorjaus saavutti BREEAM Excellent-tason

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteen peruskorjaushankkeelle on myönnetty rakennusvaiheen Excellent-tason BREEAM-sertifikaatti. Excellent on BREEAM-arvosanoista toiseksi korkein ja vain 10 prosenttia BREEAM-sertifioiduista rakennuksista saavuttaa tämän tason.

Lähteen peruskorjaushankkeessa ympäristönäkökulmat ovat korostuneet alusta saakka ja Lähde sai jo suunnitteluvaiheen ympäristösertifioinnissa BREEAM-arvosanaksi Excellent. Nyt saaduissa rakennusvaiheen tuloksissa hanke saavutti lähes täydet pisteet rakennushankkeen johtamisesta. Lisäksi erinomaiset tulokset saavutettiin hankkeen energiatehokkuudesta, tontin maankäyttöön ja ekologiaan liittyvistä vaatimuksista sekä julkisen liikenteen yhteyksistä. Koska hanke oli laaja peruskorjaus, se sertifioitiin uudisrakennushankkeita koskevalla kriteeristöllä. Hanke on Suomen ensimmäinen valmistunut BREEAM Excellent -tason saavuttanut peruskorjattu yliopistorakennus.

Hankkeessa huomioitiin ekologinen kompensaatio mm. asentamalla lepakko- ja liito-oravanpönttöjä, istuttamalla puita liito-oravien kulkureittien parantamiseksi sekä istuttamalla jalopuita ja muita kotimaisia pensaita ja perennoita, luomalla niittyaluetta sekä hyödyntämällä lahopuiden oksia ja runkoja lahopuutarhana kohteessa, kertoo SYKin vastuullisuusasiantuntija Heikki Savikko.

Myös sisäilman laatu huomioitiin erityisen hyvin hankkeessa. Rakennuksessa käytettiin vähäpäästöisiä rakennustuotteita ja sisäilman laatu todennettiin erikseen huoneilman pitoisuus -mittauksin rakennuksen vastaanottovaiheessa. Lisäksi rakennus- ja purkujätteen hyötykäyttöaste oli 99,7 prosenttia, johon oli mukaan luettu myös energiahyödynnetty jäte.

Hankkeen BREEAM-vaatimuksiin tutustuimme kehitysvaiheessa suunnittelun edetessä. Näin pystyimme jo varhaisessa vaiheessa ottamaan huomioon vaatimukset tuotannon suunnittelussa ja hankinnassa, mikä on edellytys onnistumiselle. BREEAM näkyi työmaan arjessa kokouksissa ja palavereissa, joissa seurattiin työmaa-aikaisten tavoitteiden toteutumista erityisesti hankintojen valossa. Haastava tavoite otettiin vastaan innostavasti myös työmaalla, kertoo hankkeen pääurakoitsijana toimineen Skanska Talonrakennus Oy:n työpäällikkö Juha Ruokolainen.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toteuttama Lähde-kirjaston peruskorjaus valmistui kesällä 2021. Lähteen tiloissa sijaitsevat Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen kirjasto-, museo- ja avoimen tieteen palvelut, yliopiston digipalvelut sekä opiskelijoiden hyvinvointipalvelut Student Life. Lisäksi rakennuksessa toimii Lähteen ravintola Taide ja kahvila Tiede. Rakennuksen Tiedettä kaikille -toiminta tarjoaa tieteellistä tietoa kaikille kansalaisille tiede- ja taidekasvatuksen sekä viestinnän keinoin.

Lisätietoja:

Heikki Savikko
Vastuullisuusasiantuntija
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
+358 40 124 1194
heikki.savikko@sykoy.fi

Aki Havia
Johtaja, kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
+358 40 527 7511
aki.havia@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy