Lähde-kirjaston peruskorjaus ehdolle Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonsaajaksi

Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston peruskorjaus on valittu ehdolle Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonsaajaksi. Lähteen peruskorjauksen lisäksi palkintoehdokkaiksi on valittu Jätkäsaaren koulu Helsingissä ja Serlachiuksen Taidesauna Mäntässä.

Palkinnon jakaa Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Ehdokkaat on nimennyt esiraati ja voittajan valitsee lopulta henkilö, joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Tänä vuonna Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajan valitsee elokuvaohjaaja Klaus Härö. Palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan Sanna Sianojan mukaan on kunnia olla kahden hienon kohteen kanssa ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonsaajaksi.

Kiitos Jyväskylän yliopistolle siitä, että he näkivät kohteen peruskorjauksen mahdollisuudet tilankäytön kehittämistä tukevana tekijänä ja lähtivät kanssamme toteuttamaan tätä hanketta. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, kuinka Lähde on otettu yliopiston ja opiskelijoiden toimesta käyttöön ja miten rakennus peruskorjauksen myötä palvelee avoimena ja yhteisöllisenä paikkana säilyttäen uudistettuna myös alkuperäistä ilmapiiriä, Sianoja lisää.

Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen mukaan Lähde-rakennuksen suunnittelun lähtökohtana oli luoda elämää sykkivä yliopistoyhteisön kohtaamispaikka ja portti yhteiskuntaan.

On ollut ilo huomata, että ihmiset ovat löytäneet rakennuksen ja myös ihastuneet sen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Muuntojoustava rakennus on korjattu kestävä kehitys huomioiden ja se katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Lähde-rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan konstruktivismia, jossa tilojen muunneltavuus ja joustavuus ovat suunnittelun keskeisiä periaatteita. Raikkaat värit luovat sisätiloihin valoisan ja ilmeen, kertoo Hämäläinen.

Esiraadin puheenjohtajana toimivan Panu Lehtovuoren mukaan kohteita yhdistäviä tekijöitä ovat sivistys sekä suunnittelun ja toteutuksen laadukkuus.

Valitut kolme arkkitehtonista, maisemallista ja urbaania kohdetta muistuttavat toisaalta huippulaatuisten tieteen, koulutuksen ja oppimisen ympäristöjen merkityksestä ja toisaalta tuovat esiin sen, miten arkkitehtuuri luo abstrahoituvaan maailmaan lämpimiä hyvän elämän paikkoja, kertoo Lehtovuori

Palkinnon voittaja julkistetaan maanantaina 3.10.

Palkinnon esiraatiin kuuluu tänä vuonna professori Panu Lehtovuoren lisäksi arkkitehti Sarlotta Narjus, arkkitehti Mona Schalin ja professori Rainer Mahlamäki. Esiraadin sihteerinä toimi SAFAn pääsihteeri Paula Huotelin.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia. Lisäksi SAFAssa on noin 600 opiskelijajäsentä.

Lue aiheesta lisää täältä


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy