Luontoarvot osaksi kampuskehitystä

Tänään 22. toukokuuta on YK:n yleiskokouksen julistama kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä. Luonnon monimuotoisuus on osa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) laajempaa kestävän kehityksen työtä. SYK tekee kesän 2020 aikana luontoarviot noin kahdellekymmenelle kampukselleen. Arvioitavaa pinta-alaa on noin 270 hehtaaria ja se tehdään yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Ilmastonmuutos on vakava ja kiireellinen maailmanlaajuinen ongelma. Sen ohella myös luonnon köyhtymisestä on kehittynyt ekologinen kriisi. Kansainvälisen luontopaneelin mukaan luonnon monimuotoisuus köyhtyy nyt ennennäkemättömän nopeasti eri puolilla maailmaa.* Suomella on tällä vuosikymmenellä ensimmäistä kertaa realistinen mahdollisuus muuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa.**

SYKin selvityksen tarkoituksena on luoda mahdollisuudet aiempaa kattavampaan luontoarvojen huomioimiseen kampuksiin liittyvässä toiminnassa niin kampuskehityksessä, rakentamisessa, ylläpidossa kuin niiden päivittäisessä käytössäkin. Hankkeen erityispiirteenä on luontoarvojen tunnistaminen ja kehittäminen rakennetussa ympäristössä. Työssä selvitetään kampusten olemassa olevat luontoarvot lähtötietojen ja kohteisiin tehtävien kohdekäyntien avulla. Selvityksessä raportoidaan olemassa olevat luontoarvot ja annetaan ohjeistusta alueiden hoitoon ja kehittämiseen jatkossa.

– Luonnon monimuotoisuusarvojen – luonnon pääoman – tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti niiden parempaa huomioimista ja arvostamista. Monen lajin selviämistä voidaan tukea myös kaupunkiympäristössä. Jokaisessa hankkeessa voidaan vaikuttaa, eikä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen ole aina vaikeaa, monimutkaista tai kallista. Päinvastoin esimerkiksi kiinteistöjen luonnonkirjoa parantamalla voidaan parantaa viherympäristön kiinnostavuutta ja saada aikaan säästöjä ylläpidossa, hankkeen vetäjä Kaisa Mustajärvi Ramboll Finlandilta kertoo.

– Luonnon monimuotoisuuden ehtyminen on ilmastonmuutoksen veroinen ekologinen haaste. Tällä kehitysluonteisella luontoarviohankkeella etsimme mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi yliopistokampuksillamme. Tavoitteena on konkreettiset ohjeet ja toimenpiteet sovellettavaksi kampusten jokapäiväisessä toiminnassa. Pyrimme löytämään mitattavia asioita, jotta tilanteen kehittymisen seuranta on mahdollista jatkossa. Toisaalta näemme tämän myös mahdollisuutena parantaa kampusten viihtyisyyttä luontoarvojen avulla. Asiakkaamme arvostavat kampusten vihreyttä, SYKin rakennuttamisen ja ylläpidon johtaja Aki Havia kommentoi.

Luonnon monimuotoisuushankkeita tehdään yhdessä yliopistojen kanssa

SYK on jo toteuttanut yksittäisiä luonnon monimuotoisuushankkeita yhdessä yliopistojen kanssa. Tampereella Kampusareenan katolla on kattopuutarha, johon tehtiin laaja biodiversiteettialue erilaisten kasvien ja lahorunkojen sekä hyönteishotellien avulla. Puutarha myös hoitaa itse itseään ja muuttuu kesän aikana.

Tampereen yliopiston Nekalan normaalikoululle istutettiin yhteistyössä oppilaiden kanssa paahteisen niityn kasvien siemeniä. Kasvit ovat lähteneet kasvamaan kaksivuotisen projektin aikana ja niityn kasvustossa viihtyy myös harvinainen mäkihiilikoi.

Tampereen keskustakampuksella toteutettiin yhdessä yliopiston kanssa hanke, jonka tavoitteena oli tuoda biodiversiteetti osaksi yliopistoalueen elämää, opetusta ja tutkimusta.

– Luonnon monimuotoisuutta tukevat projektit ovat olleet menestys ja osapuolille erittäin antoisia toteuttaa. Niinpä SYK haluaa jatkossa toteuttaa hankkeita laajemmin ja systemaattisemmin kesällä 2020 tehtäviin luontoarvioihin perustuen, summaa Aki Havia.

luonnon monimuotoisuus

* Raportti, 2019, IPBES

** Luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan pysäyttää, 12.5.2020, Suomen Ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus

Lue lisää toteutuneista hankkeista:

Kattopuutarha: https://sykoy.fi/blog/2018/05/30/tampereen-teknillisella-yliopistolla-kasvaa-korkean-biodiversiteetin-kattopuutarha/

Kouluniitty: https://sykoy.fi/blog/2019/08/22/tampereen-yliopiston-normaalikoulun-kouluniitty-kukoistaa/

Kampusluonto: https://www.b2n.fi/kampusluonto

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Aki Havia
johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito
puh. 040 527 7511, aki.havia@sykoy.fi

Ari-Pekka Lassila
ympäristöinsinööri
puh. 040 834 6388

Anita Rinne
viestintä- ja markkinointiasiantuntija
puh. 050 534 6340, anita.rinne@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy