Oulun ammattikorkeakoulun uudet tilat Linnanmaan kampuksella valmistuvat

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) uudet tilat Linnanmaan kampuksella ovat pian valmiit, sillä pitkä peruskorjaushanke saadaan lähiviikkoina päätökseen. Valmiit sisätilat on uudistettu moderneiksi monitilaratkaisuiksi käyttäjien toiveiden mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2018, ja peruskorjauksessa on ollut kaikkiaan 27 300 bruttoneliömetriä. 

Tilojen rakennuttaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), on panostanut korjausrakentamisen aikana yhteiskehittämiseen. Käyttäjät ovat päässeet osallistumaan tilojen suunnitteluun monella eri tavalla: käyttäjäryhmätyöskentelyssä, työpajoissa, seminaareissa ja tietoiskuissa. Tämä ns. CO-SYK -prosessi varmistaa osaltaan sen, että tilat tukevat käyttäjän toimintaa ja ovat tulevaisuutta kestäviä niin strategisella, taktisella kuin operatiivisellakin tasolla.

”Käyttäjät ovat olleet mukana erinomaisesti koko hankkeen ajan – ammattikorkeakoulun viestintä on omalta osaltaan auttanut siinä, että eri vaiheita on dokumentoitu siten, että mukana oleminen on ollut helppoa.”, kertoo Suvi Nenonen CO-SYK -prosessin vetäjä ja SYKin työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntija.

”Oamkin uudet tilat Linnanmaalla tarjoavat loistavan ympäristön uudistuvalle opetukselle ja huipputasoiset alustat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa on koko prosessin ajan huomioitu käyttäjien toiveita ja tarpeita sekä ideoitu tulevaisuuden toimintaa tukevia ratkaisuja. Odotamme innolla toiminnan täysimääräistä käynnistymistä uusissa tiloissa”, sanoo Oamkin varaehtori Jyrki Laitinen.

Resurssiviisas valinta

Linnanmaan kampusta on remontoitu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Rakennushankkeelle on haettu sertifikaattia kansainvälisestä BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmästä, jossa arvioidaan niin rakentamisen kuin valmiin rakennuksenkin ympäristöystävällisyyttä. Jo suunnitteluvaiheessa myönnetyssä sertifikaatissa erityisen hyvät pisteet rakennus sai materiaaleihin, maankäyttöön ja ekologisuuteen liittyen.

SYK pitää tilojen peruskorjausta ekologisena ja resurssiviisaana vaihtoehtona uudisrakentamiselle.

”Olemme saaneet hienot, toiminnallisuutta tukevat tilat Oamkille valmiiksi. On upeaa, että käyttäjät ovat tiloihin tyytyväisiä. Se on meille kaikkein tärkeintä. Tärkeää myös on, että olemme saaneet projektin tehtyä olemassa oleviin tiloihin, sillä peruskorjaaminen edustaa vastuullista tilojen käyttöä. Emme kiinteistön omistajana tarpeettomasti lisää kuormaa luontoympäristölle”, kertoo SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja.

Sianojan mukaan käyttövaiheen ekologisuuteen haasteensa tuo Oulun kaukolämmön päästöintensiivisyys, joka on Suomen isojen kaupunkien korkeimpia. Tilanne kuitenkin paranee tulevaisuudessa, kun Oulun kaupunki toteuttaa kaukolämpöinvestoinnin.

Oamkin Linnanmaan kampuksen rakennushankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, urakoitsijoina toimivat NCC Suomi Oy ja Aro Systems Oy ja konsulttina Rakennuttajatoimisto Promen Oy.

Linnanmaan kampukselle sijoittuvat Oamkin informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus. Sosiaali- ja terveysalan koulutus jatkuu Kontinkankaan ja Oulaisten kampuksilla.

Lisätiedot:

Oulun ammattikorkeakoulu, vararehtori Jyrki Laitinen, 050 344 1733, jyrki.laitinen@oamk.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Sanna Sianoja, 050 351 2207, sanna.sianoja@sykoy.fi

 

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen ja yritysten käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa. Yhtiön tasearvo on noin 1,3 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 225 rakennuksesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 165,2 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt on neuvotellut 135 miljoonan euron vihreän rahoituksen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy