Peruskorjauksen myötä kirjasto Lähteestä tiedon ja oppimisen avoin keskus

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toteuttama Lähde-kirjaston peruskorjaus valmistui kesällä 2021. Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen saatiin paljon tilan tuntua, kun esimerkiksi aikaisemmin yliopiston kirjaston kirjavarastoina olevia tiloja otettiin asiakaskäyttöön. Tiloja jäsenneltiin monikäyttöisempään suuntaan yhteistyössä käyttäjien, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen ja digipalveluiden henkilöstön sekä opiskelijoiden edustajien ja arkkitehdin kanssa.

Lähteen tiloissa sijaitsevat Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen kirjasto-, museo- ja avoimen tieteen palvelut, yliopiston digipalvelut sekä opiskelijoiden hyvinvointipalvelut Student Life. Lisäksi rakennuksessa toimii Lähteen ravintola Taide ja kahvila Tiede. Rakennuksen Tiedettä kaikille -toiminta tarjoaa tieteellistä tietoa kaikille kansalaisille tiede- ja taidekasvatuksen sekä viestinnän keinoin.

Rakennus sijaitsee yliopiston ja kaupungin välimaastossa. Jyväskylän yliopiston museotoimintojen päällikkönä toimivan Pirjo Vuorisen mukaan toiveena oli, että sijainnin perusteella Lähteestä tulisi peruskorjauksen myötä avoin ja yhteisöllinen paikka, jonka avulla madalletaan ihmisten osallistumista tieteen tekemiseen.

70-lukua ilmentävät sisustukselliset elementit pyrittiin säilyttämään peruskorjauksen yhteydessä.

Uudenlainen kohtaamispaikka, jossa kunnioitetaan kohteen alkuperäisyyttä

Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa korostettiin uudenlaista kohtaamispaikkaa opiskelijoille ja muille rakennuksen käyttäjille. Alun perin 1970-luvulla rakennetun rakennuksen peruskorjaus vaati käytännössä koko talotekniikan uusimisen, jotta rakennus palvelisi tämän hetken tulevaisuuden tarpeita.

SYKin kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteen johtamisesta vastaavan Aki Havian mukaan Lähteen talotekniikan osalta uusitiin lämmitys, vesijohdot, ilmanvaihto ja lisättiin jäähdytys.

Ilmanvaihdon uusimisen vuoksi tarvittiin laajempi konehuone katolle. Sen uusimisella varmistettiin nykyaikaiset ilmamäärät ja sisäolosuhteet, kertoo Havia.

Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin mm. julkisivujen lämmöneristeet, tiiliverhoukset sekä ikkunat ja esimerkiksi kahvilaan lisättiin ikkunoita. Lisäksi uusien tilaratkaisujen ja kellaritilojen käyttöönoton vuoksi avattiin 1. kerroksen välipohjaan kulku- ja valoaukot. Myös kiinteistön vesikatto uusittiin ja uuden konehuoneen vuoksi rakennuksen kantavia rakenteita vahvistettiin. Vaikka kiinteistöön tehtiin paljon uudistuksia, sen yleinen ilmapiiri pyrittiin säilyttämään ennallaan.

Kulttuuriperinnön kannalta halusimme, että rakennuksen 70-luvun ilmapiiri säilyisi, kertoo Vuorinen.

Lähteen peruskorjaus eteni suunnitelmien mukaisesti ja pysyi aikataulussa. Koronapandemia toi omat haasteensa peruskorjauksen toteutumiseen ja Lähteen käyttöönottoon, mutta tähän mennessä tilat ovat löytäneet käyttäjänsä hyvin, kertoo SYKin asiakkuuspäällikkö Kaisa Pitkänen.

Olin taannoin vierailemassa Lähteellä eräänä perjantai-iltapäivänä, ja talo oli täynnä opiskelijoita myöhäisestä loppuviikon ajankohdasta huolimatta, kertoo Pitkänen.

Kirjasto kutsuu tiedon lähteelle

Lähde-nimi on myös kirjastolle uusi. Se valikoitui Jyväskylän yliopiston järjestämässä avoimessa nimikilpailussa. Ehdotuksia tuli todella paljon, joista Lähde lopulta valittiin kirjastolle nimeksi. Lähde-nimen katsottiin ikään kuin kutsuvan tiedon lähteelle sekä kirjastossa vierailevan pääsevän vuodenaikojan mukaan uusiutuvan luonnon ääreen. Esimerkiksi Lähteen kahvilan ja ravintolan suuret, Seminaarinmäen kauniiseen puistoon avautuvat ikkunat tuovat luonnon myös kirjaimellisesti sisätiloihin asti.

Odotuksemme Lähteen peruskorjauksen ja tilojen yleisilmeen suhteen toteutuivat. Tilojen raikkaus, värimaailma sekä tiettyä aikakautta ilmentävät sisustukselliset elementit säilyivät. Myös Lähteen irtokalustuksessa otettiin huomioon alkuperäistä kalustusta. Tämä on sitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa, kun hyödynnetään olemassa olevaa niin pitkälle kuin mahdollista, kertoo Vuorinen.

Katso Lähteen esittelyvideo alta:


Muut referenssit

Muut referenssit

Medisiina A-C:n peruskorjauksen myötä tilat palvelevat tarpeenmukaisesti käyttäjiään

Toimitilat yliopiston yhteydessä vahvistavat yrityksen ja yliopiston välistä yhteistyötä

Peruskorjauksen myötä kirjasto Lähteestä tiedon ja oppimisen avoin keskus

Yhteiskehittämällä kohti tilallisia oivalluksia

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy