Medisiina A-C:n peruskorjauksen myötä tilat palvelevat tarpeenmukaisesti käyttäjiään

Medisiina A-, B- ja C-rakennukset kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin. Rakennusten peruskorjaus aloitettiin alkuvuodesta 2019. Tilaajalle kohde luovutettiin vuoden 2022 alkupuolella ja rakennusten avajaisia vietettiin kesäkuussa.

Tilojen toiminnallinen jako selkeytyi

Kuten vuonna 2018 valmistunut Medisiina D, myös A, B ja C rakennukset ovat monikäyttäjärakennuksia, joissa on lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatiloja. Tilat tarjoavat opiskelijoille täysin uudenlaisia oppimisympäristöjä ja luontevan paikan kohtaamisille. Samoissa tiloissa työskentelee opiskelijoiden lisäksi muita alueen toimijoita sekä tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Vuonna 1948 valmistuneen Medisiina A:n ja 1950-luvulla valmistuneisiin B- ja C-rakennuksiin oli vuosikymmenten kuluessa tehty eritasoisia remontteja, mutta joitakin vuosia sitten tilat omistava Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) näki peruskorjauksen välttämättömäksi.

Uuden Medisiina D -rakennuksen valmistumisen myötä lääketieteellinen tiedekunta keskitti suurimman osan toiminnoistaan Medisiinaan, eikä A, B ja C-rakennusten vanhat tilat enää palvelleet käyttäjiään tarpeenmukaisesti.

Kaikkein perusteellisimmin toimenpiteitä suoritettiin A-rakennuksessa, johon toteutettiin myös julkisivuremontti ja uusittiin ikkunat. B- ja C-rakennuksissa ikkunat oli vaihdettu jo aikaisemmin, joten niissä tiivistettiin seinän ja ikkunan rajakohdat uudelleen. Lisäksi Medisiina A:n välipohjat avattiin ja puhdistettiin perusteellisesti. Haasteensa peruskorjaukseen toi mm. se, että C-rakennuksessa oli koko peruskorjauksen ajan käyttäjiä, joten C-rakennuksen peruskorjaus toteutettiin kerroksittain.

Rakennukset saatettiin vastaamaan tämän päivän vaatimuksia myös teknisesti, kun rakennusten tekniikka edustaa nyt nykyaikaisen sairaalarakentamisen tasoa. Talotekniikan uusimisessa tavoitteena oli luoda erilaisia toimintoja sisältäviin tiloihin oikeanlaiset olosuhteet ja asentaa mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja. Ilmanvaihtoa tehostettiin muun muassa asentamalla lisää ilmanvaihtokanavia, koska tutkimus- ja laboratoriotiloilla on omat erityisvaatimuksensa.

Peruskorjauksen tavoitteena oli selkeyttää tilojen toiminnallista jakoa. A-rakennukseen toteutettiin muun muassa toimistotiloja ja B-osaan tiloja väestötutkimuksen ja hoitotieteen tarpeisiin. C-rakennukseen taas pääasiassa opetus-, toimisto- ja laboratorio­tiloja.

C-rakennuksessa on mm. laboratoriotiloja. Kuva: Tiina Haarala / Turun yliopisto

Rakennusten kulttuurihistoriallinen merkitys otettiin huomioon peruskorjauksessa

Projektipäällikkö Tiina Haarala Turun yliopistosta kertoo, kuinka peruskorjaus on mahdollistanut useiden lääketieteen alojen saumattoman yhteistyön. Tilakäyttäjinä Medisiinassa on kaiken kaikkiaan noin 2700, joista henkilökuntaa noin 700 sekä opiskelijoita noin 2000.

Tärkein ja isoin asia, mitä peruskorjauksen myötä olemme saaneet, on se, että olemme saaneet käyttäjät Medisiina A, B, C ja D kompleksiin. Peruskorjauksen myötä kun mm. Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta keskitti toimintaansa Medisiinoihin, kertoo Haarala.

Lisäksi laboratorioiden toiminnallisuus sekä toimistojen tilatehokkuus saatiin vastaamaan käyttäjien tarpeita. Tässä yhteistyö käyttäjän kanssa oli kaiken a ja o, jatkaa Haarala.

Rakennuksiin on muuttanut peruskorjauksen jälkeen Väestötutkimuskeskuksen yksiköitä sekä Turku Brain and Mind Center. Hoitotieteen laitoksen lisäksi monia lääketieteellisen tiedekunnan yksiköitä, kuten kansanterveystieteen, työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian oppiaineet. Biolääketieteen laitoksen toiminta keskittyy edelleen Medisiina C- ja D-rakennuksiin. Lisäksi Paavo Nurmi -keskus toimii ​myös Medisiinassa.

Kestävä kehitys huomioitiin myös monilta osin ja mm. C-rakennuksen laboratorioiden peruskorjauksessa ei uusittu kuin osa laboratoriokalusteista. Vanhat laboratoriokalusteet hyödynnettiin ja käytettiin uudestaan. Kaikkiin laboratoriopöytiin uusittiin kuitenkin tasot. Lisäksi mm. vanhoja kalusteita verhoiltiin uudestaan kokous- ja vetäytymistilojen kalustuksessa.

Peruskorjauksessa otettiin huomioon läpi toteutuksen myös rakennusten kulttuurihistoriallinen merkitys. Muun muassa C-rakennuksen Osmo Järvi -sali entisöitiin alkuperäistä ilmettä kunnioittaen, ja salin vanhat puuistuimet ja -pöydät kunnostettiin.

Turun yliopiston toimitilapalveluiden suunnittelijan sekä hankkeen sisustusarkkitehtina toimineen Anne-Katri Hatakka-Juntin mukaan salissa toteutuu tämänhetkinen teknologia, mutta menneisyyden arvokkuus, muotoilu ja materiaalien yksityiskohdat kunnioittavat salin alkuperäistä henkeä.

Myös C-rakennuksen aulasta on onnistuneesti saatu tehtyä ennen kaikkea viihtyisä työympäristö mutta myös kohtaamispaikka juhlille, joita aulassa on vuosien saatossa usein pidetty, Hatakka-Juntti jatkaa.

Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta taidetta, esineistöä ja kalusteita on sijoitettu Medisiina A-C:n tiloihin sekä pääaulaan osaksi toiminallista kokonaisuutta. Tällä on haluttu lisätä viihtyvyyttä ja kunnioittaa Turun yliopiston yli satavuotista historiaa, lisää Hatakka-Juntti.

Haaralan mukaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy onnistui roolissaan peruskorjauksen tilaajana hyvin, ja yhteistyö läpi hankkeen oli joustavaa.

Esimerkiksi C-rakennus ei alun perin ollut edes hankealue, vaan siellä piti toteuttaa muun peruskorjauksen ohella pientä muutostyötä. Tämä muutostyö kuitenkin muuttui lopulta koko rakennuksen remontoinniksi. SYK oli tämän asian suhteen erittäin joustava, ja annan siitä kiitosta heille, Haarala toteaa.

Artikkelikuva: Tiina Haarala / Turun yliopisto


Muut referenssit

Muut referenssit

Medisiina A-C:n peruskorjauksen myötä tilat palvelevat tarpeenmukaisesti käyttäjiään

Toimitilat yliopiston yhteydessä vahvistavat yrityksen ja yliopiston välistä yhteistyötä

Peruskorjauksen myötä kirjasto Lähteestä tiedon ja oppimisen avoin keskus

Yhteiskehittämällä kohti tilallisia oivalluksia

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy