Pyörätalleista joustaviin tutkimustiloihin – SYK investoi toimitilojen tutkimukseen ja kehitykseen

SYK tekee yhteistyössä yliopistojen kanssa demohankkeita, joissa tutkitaan ja kehitetään korkeakoulujen tilakäyttöä. Hankkeita on tehty jo vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2021 SYK investoi neljään demoon, jotka tehdään yhdessä Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa.

Demot ovat olemassa olevaan ympäristöön tehtäviä pienen mittakaavan muutoksia, jotka ovat toteutettavissa kalenterivuoden aikana. Niiden avulla testataan uusien tila- ja palveluratkaisujen sekä digitalisaation vaikutusta käyttäjien toimintaan ja kokemuksiin. Demot ovat luonteeltaan usein ensimmäistä kertaa tutkittavia asioita, ja oleellista on jakaa kertynyttä oppia, tietoja ja ratkaisuja hyödynnettäviksi muille yliopistoille sekä SYKille. Demojen avulla voidaan myös tutkia skaalautumismahdollisuuksia sekä sitä onko kyseinen toiminta järkevää monistaa muualle esimerkiksi rakennushankkeiden yhteydessä.

Ylistöllä kehitetään älykästä, kokeilevaa ja osallistavaa hybridioppimisympäristöä

Jyväskylän yliopiston Ylistönrinteen kampuksella on käynnistymässä laaja peruskorjaus ja muutoshanke. Peruskorjaushanke edellyttää uusia teknologisia ratkaisuja monitieteisen opetuksen toteuttamiseksi tilatehokkaasti ja tulevaisuuteen katsoen. Tänä vuonna toteutettava demoprojekti on osa tätä kokonaisuutta. Demon tarkoituksena on tutkia tulevaisuuden monitieteistä oppimisympäristöä matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Demon tavoitteena on tukea tiedekunnan opetusta ja opetuksen mahdollistamista tulevaisuudessa. Projektissa tutkitaan matemaattisten yhtälöiden ja kuvaajien visualisointia sekä luonnontieteiden demonstraatioiden toteuttamista. Lähtökohtana on tasa-arvoinen ja luonteva osallistuminen samanaikaisesti sekä etäyhteyden kautta että paikan päällä läsnä oleville opiskelijoille. Oppimisympäristö suunnitellaan myös muiden kuin tiedekunnan käytettäväksi.

– Hyvä konkreettinen esimerkki on perinteisten esitysvälineiden, kuten liitutaulun, muuttaminen digitaaliseksi opetusvälineeksi, jota voidaan striimata etäkäyttöön, kertoo hankekoordinaattori Jussi Ahokas.

Pyörätallit kannustavat työmatkaliikkumiseen

Oulun yliopistolla uudistetaan pyörien säilytysmahdollisuuksia kampuksilla. Sähköpyörät ja arvokkaat maastopyörät yleistyvät, ja niiden säilytys edellyttää yhä turvallisempia vaihtoehtoja. Demon tarkoituksena on kehittää tallityyppisiä ratkaisuja pyöräkatoksien ja -telineiden tilalle. Vastaavanlaisia säilytysratkaisuja ei ole Suomessa aiemmin ollut.

Yliopiston kampuksille suunnitellaan kaikkiaan neljä pyörätallia, yksi Kontinkankaan kampukselle ja kolme Linnanmaalle. Säilytyksen lisäksi talleissa on mahdollista myös ladata sähköpyöriä. Hankkeen avulla edistetään terveellistä ja ympäristöystävällistä työmatkaliikkumista.

– Oulun yliopiston viime vuonna uudistetussa strategiassa on nostettu yhdeksi osa-alueeksi vihreät kampukset. Nyt toteutettava demohanke tukee tätä osa-aluetta ja sen tavoitteen täyttymistä, kertoo ympäristökoordinaattori Meeri Hilli.

Monialaisen kohtaamisen solmukohta

Turun yliopistolla on keskusteltu jo vuosia kaikille avoimesta projektityöskentelytilasta. Nyt siihen avautui mahdollisuus Arcanum-rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta, historiallisen reitin varrelta. Demohankkeen tavoitteena on luoda monistettavia tilaratkaisuja, jotka yhdistävät eri tieteenalojen tutkijoita ja opettajia ja joista tulee suosittuja kohtaamispaikkoja kaikille yliopistolaisille.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa yksi isompi muunneltava projektityötila sekä pienempiä pari- ja projektityöskentelyyn sopivia tiloja. Keskeistä tilassa on myös uusimman esitys- ja etäkokousteknologian hyödyntäminen sekä muunneltava sisustus ja kalustus. Koronapandemian myötä demohankkeen aikana tutkitaan myös antimikrobisia pintoja, esimerkiksi kalusteita ja ovenkahvoja, viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Demoprojektin jälkeen tilaa on tarkoitus monistaa myös muihin yliopiston rakennuksiin.

­– Tilasuunnittelu tehdään yhteistyössä tilapalvelujen ja tutkijoiden kanssa, jotta lopputulos vastaa eri kohderyhmien tarpeita. Tavoitteena on tila, joka on kaikkien saavutettavissa yli tiedekunta tai yksikkörajojen, toteaa yksikön päällikkö Pauliina Karjalainen.

Muuntojoustavat pientutkimustilat

Tampereen yliopiston demohankkeessa rakennetaan olemassa olevaan ympäristöön kaksi muuntojoustavaa pientutkimustilaa, jotka voidaan tarpeen mukaan jakaa yhdestä viiteen eri koppiin. Suunnittelun lähtökohtana onkin edellytys muokata ketterästi tilaa tilan sisällä.

Hankkeen vaikuttavana tekijänä on jatkuva muutos, joka haastaa sekä tutkimusta että tutkimustiloja. Kopeissa on tarkoituksena tutkia ihmisen käyttäytymistä, kun hän on tietokoneella. Tutkimusaiheita voivat olla esimerkiksi käyttäytyminen e-sport kilpapelaamisessa, digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa sekä etätyöskentelyssä. Muuntojoustavuuden ansiosta tutkimustietoa voidaan kerätä samanaikaisesti useasta eri tutkimustilanteesta. Kopit sijoitetaan Pinni B -rakennukseen, ja niitä hyödyntää erityisesti informaatioteknologian ja viestinnän opintolinjat.

– Yliopisto on linjannut yhdeksi painopistealueeksi laboratorio- ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen. Nyt käynnissä olevalla demohankkeella vastaamme tähän haasteeseen. Uudistamme laboratoriotiloja käyttäjien toivomaan suuntaan ja teemme tutkimustyön entistä näkyvämmäksi, kertovat tutkimusinfrastruktuuriasiantuntija Poika Isokoski ja projektipäällikkö Maria Törhönen.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt on neuvotellut 135 miljoonan euron vihreän rahoituksen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy