Suomen Yliopistokiinteistöt Oy aloittaa yhdessä osakasyliopistojensa kanssa laajat energiansäästötoimenpiteet kiinteistöissään

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on yhdessä osakasyliopistojensa kanssa sitoutunut sisälämpötilan laskemiseen yhdellä asteella. Lämpötilan lasku toteutetaan niissä kohteissa, joissa se toiminnallisesti on mahdollista. Lämpötilan lasku on osa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n energiansäästötoimenpiteitä. SYKin kiinteistöomistus käsittää 1,05 miljoonaa neliömetriä, joten toimenpiteellä on merkittävä vaikutus yhteisissä energiansäästötoimenpiteissä. Lämpötilan laskun koordinoi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Energiansäästötoimenpiteiden myötä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy mukaan Astetta alemmas -kampanjaan

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuksilla tehdään tänä syksynä toimenpiteitä, joilla pyritään säästämään energiaa. SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianojan mukaan syksyn aikana kovasti puhututtaneet energiansäästötoimenpiteet on täytynyt huomioida myös SYKin omistamilla kampuksilla.

Olemme pohtineet, kuinka saamme vastuullisesti laskettua energiankulutusta ja varautuneet siihen, että energiaa riittää kaikille. Korona-aikana opimme sen, että pystymme tekemään tehokkuustoimenpiteitä siten, ettei se vaikuttaisi merkittävästi tilojen käytettävyyteen ja viihtyisyyteen, kertoo Sianoja.

Energiansäästötoimenpiteinä tulee olemaan lämmityskaudella 2022–2023 toteutettava sisälämpötilan lasku yhdellä (1) asteella kaikilla SYKin kampuksilla sekä ilmanvaihdon käyntiaikojen säätely, jolla voidaan vaikuttaa paljonkin energian käyttöön. Lämpötilan lasku toteutetaan niissä kohteissa, joissa se toiminnallisesti on mahdollista. Lämmityksen osalta toimenpiteiden energiankulutukselliset säästöt tulevat olemaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 8000 MWh.

Lämpötilan laskuun liittyviä käytännön toimenpiteitä tullaan SYKin operatiivisen organisaation toimesta läpikäymään yliopistojen toimitilaorganisaatioiden kanssa syksyn kuluessa. Lisäksi loma-aikoina ja poikkeusaikoina sovitaan ilmanvaihdon ja lämmityksen rajoituksista yhdessä käyttäjän kanssa. Lämpötilojen ja ilmanvaihdon osalta energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet tehdään vain sellaisissa tiloissa, joissa niiden toteutuksella ei ole vaikutusta turvallisuuteen tai tutkimukseen.

SYKin kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteiden johtamisesta vastaavan Aki Havian mukaan mahdollisista sisälämpötilojen yli yhden asteen pudotuksista sovitaan yhdessä yliopistojen kanssa.

Tilojen käyttäjillä on myös merkittävä rooli energiatehokkuuden toteutumisen osalta. Käyttäjien on hyvä huomioida ja tarkastella omaa sähkönkulutustaan: tietokoneiden sammutus, kun niitä ei käytetä, tarpeettomien valojen sammuttaminen, jäähdytyksen lämpötilarajan nostaminen mahdollisuuksien mukaan sekä tilankäytön keskittäminen esimerkiksi loma-aikoina. Nämä ovat toimenpiteitä, joita voimme tehdä jokaisen tilankäyttäjän kanssa yhteistyössä, muistuttaa Havia.

Energiansäästötoimenpiteiden myötä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy osallistuu Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanjaan nimeltä Astetta alemmas. 10.10.2022 käynnistyvässä Astetta alemmas -kampanjassa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus.

Astetta alemmas
Energiansäästötoimenpiteiden myötä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy mukaan Astetta alemmas -kampanjaan. Kuva: Astetta alemmas

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia yliopistokampuksia. SYKin osakasyliopistoja on yhteensä kahdeksan: Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Lapin yliopisto.

Lisätietoja:

Sanna Sianoja
Toimitusjohtaja
Puh: +358 50 351 2207
sanna.sianoja@sykoy.fi

Aki Havia
Johtaja, kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen
puh. +358 40 527 7511
aki.havia@sykoy.fi

Jessica Örn
Johtaja, asiakkuudet ja vuokraus
puh. +358 400 910 296
jessica.orn@sykoy.fi

Lue lisää Astetta alemmas -kampanjasta täältä.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy