Suomen Yliopistokiinteistöt Oy haluaa tarjota turvalliset työympäristöt asiakkailleen

Modernien ja toimivien toimitilojen lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) haluaa tarjota vuokralaisinaan toimiville yrityksille ennen kaikkea turvallisen työympäristön. Korona-pandemian myötä SYK teki jo kattavaa turvallisuuteen liittyvää varautumistyötä ja ennakoi­­­ pandemian mukanaan tuomia riskejä sekä niiden hallintaa. Nyt Venäjän aloittama hyökkäys Ukrainaan on muuttanut yleistä turvallisuustilannetta tuoden esille uusia riskejä sekä nostanut mm. turvallisuus- ja varautumistoimenpiteet jälleen esille.

Molemminpuolinen yhteydenpito on tärkeää turvallisuustekijöiden varmistamiseksi

Parhaillaan eletään aikoja, kun kriiseihin varautumista joudutaan miettimään uusilla näkökulmilla. SYKin ylläpitopäällikkö Ville Kauton mukaan turvallisuus- ja varautumistoimenpiteet on täytynyt huomioida entistä tarkemmin myös SYKin omistamilla kampuksilla.

Kiinteistöomistajana meillä on muun muassa vastuu huolehtia, että kiinteistöissämme olevat väestönsuojatilat ja poistumistiet ovat turvallisesti käytettävissä sekä varmistaa, että muut kiinteistöjen tekniset asiat ovat asianmukaisessa kunnossa, Kautto kertoo.

SYK on lisäksi varautunut energiakriisiin energiatehokkuustoimenpiteillä, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että mahdolliset sähkönjakelukatkokset voidaan minimoida.

Käymme varautumisen osalta keskustelua energiayhtiöiden kanssa katkosten todennäköisyydestä kampuksillamme. Tiedotamme tarkemmin, kun saamme selkeän käsityksen tilanteesta kaikilla kampuksillamme, Kautto korostaa.

Tehokas varautumistyö perustuu uhka-arvioon ja tilannekuvan muodostamiseen niin, että käytänteistä ollaan ajan tasalla. SYKin kiinteistöistä ja kohteista jokainen on omanlaisensa ja jokaisessa niissä on erilaiset prioriteetit. Jokaisen kohteen erityispiirteet huomioidaan varautumista suunniteltaessa ja toteutettaessa. SYK kiinteistönomistajana haluaa ymmärtää asiakkaansa tarpeet varautumisessa poikkeustilanteisiin. Kautto korostaakin, että molemminpuolinen yhteydenpito on tärkeää turvallisuustekijöiden varmistamiseksi.

Kaikissa toimitilojen varautumiseen ja turvallisuustekijöihin liittyvissä kysymyksissä vuokralaisemme voivat olla yhteydessä asiakkuuspäällikköönsä tai minuun, Kautto korostaa.

Varautuminen kampusturvallisuuden suhteen on SYKin toimintasuunnitelman pääteemoja myös ensi vuonna. SYK on huomioinut, että turvallisuustekijät huomioiva tilanne tulee jatkumaan myös ensi vuoden puolella, ja varautumiseen liittyvä harjoittelu sekä valmiuden nostaminen ovat myös tulevaisuudessa aiheellisia.

On tunnistettu tilanteen mahdollinen jatkuvuus, joten varautumisen keinojen tarkastelua ja kehittämistä on hyvä jatkaa myös ensi vuoden puolelle, toteaa Kautto.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SYKin vuosi 2023

Suruliputus Vantaan kouluampumisen johdosta keskiviikkona 3.4.2024

Maiju Lassilasta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi kiinteistöjohtaja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy