Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi kiinteistöjuristi

SYKin uutena kiinteistöjuristina aloitti 7.8.2023 Tuija Palo (OTM, VT). Kiinteistöjuristina Palo vastaa yhtiön kiinteistöomaisuuteen liittyvästä juridiikasta ja toimii tiiviissä yhteistyössä SYKin eri tiimien asiantuntijoiden kanssa.

Palo on toiminut aiemmin julkisyhteisön lakimiehenä ja osana työnkuvaansa tehnyt työtä myös kiinteistöjuridiikan parissa. Työuraan yksityisellä puolella on kuulunut myös rakentamista ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yritysasiakkaiden oikeudellinen konsultointi.

Kiinteistöomaisuuden kehittämiseen ja hallintaan liittyy hyvin paljon erilaista sääntelyä. Lisäksi kiinteistötoimialalla yhdistyvät yksityisoikeudelliset ja julkisoikeudelliset oikeustoimet ja oikeussuhteet, esimerkiksi kaavakehityshankkeet ja kiinteistötoimitukset osana yksityisoikeudellista sopimusta. SYK toimii tiiviissä yhteistyössä tieteen ja tutkimuksen – eli yliopistojen kanssa, mutta myös elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kaikki tämä tekee SYKillä työskentelystä hyvin monipuolista ja vaihtelevaa. Olen työskennellyt myös ennen juristin uraani talouden tehtävissä. Tästä on ollut paljon hyötyä, koska taloudellinen aspekti on aina mukana juristinkin työssä, kertoo Palo.

Palo kokee, että hän tuo SYKille mukanaan monipuolista osaamista ja erityisen kiinnostuksensa kiinteistöjuridiikkaan.

SYKin organisaatiossa tuen mm. vuokrauksen, rakennuttamisen, ylläpidon ja kiinteistökehityksen asiantuntijoita työssään kampuskehittäjinä. Samalla pääsen syventymään erityisen kiinnostuksen kohteeni, eli kiinteistöjuridiikan tehtäviin. Tämän vuoksi olen hakeutunut SYKille, ja on ollut todella mukava liittyä osaksi SYKin osaavaa sekä innostavaa asiantuntijatiimiä, Palo toteaa.

Tuija Palo
Kiinteistöjuristi
puh. 050 577 2525
tuija.palo@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy