Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi vastuullisuusasiantuntija sekä Kuopioon tekninen manageri

Uusi vastuullisuusasiantuntija Heikki Savikko sekä Kuopion uusi tekninen manageri Hannu Kosunen aloittivat toimenkuvissaan 1.11.2022. 

Heikki Savikko vastaa kokonaisuudessaan SYKin vastuullisuuskentästä. Hän varmistaa muun muassa, että SYKin toiminnassa toteutuu vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan mallit, jotka tukevat strategian toteutumista. Malleissa huomioidaan ekologisen vastuun lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus muodostavat kokonaisuuden, jossa mitään yksittäistä tekijää ei tulisi tarkastella yksinään. Toimenani on tuoda esille tätä vastuullisuuden kolmikantaa: kuinka eri asiat liittyvät toisiinsa, ja kuinka nämä toimenpiteet saadaan jalkautettua meidän jokapäiväiseen tekemiseemme, kun tehdään esimerkiksi kiinteistön ylläpitoa, peruskorjausta tai uudisrakentamista, Savikko kuvailee.

Vuonna 2014 Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistunut Savikko on toiminut viimeisen yhdeksän vuoden ajan ympäristökonsulttina projektipäällikön ja asiantuntijan tehtävissä. Aiemmissa työtehtävissään hän toteutti mm. julkiselle ja yksityiselle sektorille kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä projekteja sekä oli mukana kehittämässä kestävän kehityksen mukaisia mittareita ja arviointikeinoja.

Nyt olen ikään kuin siirtynyt pöydän toiselle puolelle, kun siirryin työskentelemään tilaajaorganisaatioon. Aiemmin kun tilaajalle teki toimenpiteitä ja heidän tietotaitonsa kasvoi, niin lopulta tilaaja jatkoi toimenpidettä itse eteenpäin. Nyt SYKin kautta pääsen tekemään toteutuksia pitkäjänteisemmin sekä näkemään koko vastuullisuuden kaaren: mihin vastuullisuus menee ja mitä sillä tehdään sekä miten sillä johdetaan eteenpäin, Savikko kertoo.

Savikon mukaan aloitus SYKillä on ollut kaikin puolin positiivinen.

Työnteko on hieman toisenlaista kuin aikaisemmin kokemani projektityö. Nyt pystyn perehtymään asioihin syvemmin sekä kehittämään SYKin toimintaa opitun perusteella. SYKillä on myös hyvä työyhteisö – on aina mukava tulla toimistolle, Savikko toteaa.

Kuopion uusi tekninen manageri Hannu Kosunen on työskennellyt sekä julkisen että yksityisen sektorin puolella yhteensä noin 15 vuoden ajan.

Työtehtävät ovat liittyneet tietojärjestelmiin, talotekniikkaan, energia-asioihin sekä kiinteistöautomaatioon. Toki kaikki tehtävät ovat lomittuneet jollain tapaa rakentamiseen ja ylläpitoon, kertoo Kosunen.

Kosunen vastaa SYKin Kuopion kampuksen kiinteistöjen ylläpidosta, teknisestä toimivuudesta, turvallisuudesta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden, SYKin palveluverkoston kumppaneiden sekä muiden SYKkiläisten kanssa.

Toimenkuvaa voisi kuvailla sanoin: ylläpidollisten hankkeiden vastuuhenkilönä toimiminen, summaa Kosunen.

Ensimmäiset viikot Kuopion uutena teknisenä managerina ovat olleet Kosusen mielestä vauhdikkaita myönteisessä mielessä. Lisäksi Kosunen odottaa mielenkiinnolla tulevaa.

Paljon on kerennyt tulla uusia kontakteja, ja vanhoihinkin on törmätty. Odotuksena on, että työtehtävät pysyvät mielenkiintoisina jatkossakin. Odotan myös, että ymmärrykseni yliopistomaailmasta syvenee niin, että ymmärrän kokonaisuudessaan yliopiston käyttäjätarpeita. Mielenkiintoinen työympäristöhän tämä kaiken kaikkiaan on – lisäksi hyviä työkavereita on paljon, Kosunen lisää.

Heikki Savikko
vastuullisuusasiantuntija
puh. +358 40 124 1194
heikki.savikko@sykoy.fi

Hannu Kosunen
tekninen manageri, Kuopio
puh. +358 50 367 0528
hannu.kosunen@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy