Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n strategia vuosille 2024–2026

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) strategia on julkaistu kaudelle 2024–2026. Uusi strategia vahvistettiin 8.1. pidetyssä SYKin hallituksen kokouksessa. Strategian laadinnan taustalla ovat laajat keskustelut SYKin, sen omistajien sekä hallituksen välillä, minkä myötä uusi strategia jatkaa edelliselle kaudelle rakennettujen suuntaviivojen sisällä.

Uuden strategian myötä SYKin toiminnan tarkoituksena pysyy paras kampuskumppanuus. SYK toteuttaa toiminnan tarkoituksen käymällä asiakkaiden kanssa säännöllistä vuoropuhelua kampusvisiosta ja olemalla mukana asiakkaan tilastrategian määrityksessä tuomassa kestäviä ratkaisuja tilatarpeisiin. Lisäksi toiminnan tarkoitus toteutuu mm. SYKin toimiessa yliopistojen kumppanina kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvissä tehtävissä, kehittäessä yhteistyökäytäntöjä asiakkaidensa kanssa jokaisella tasolla, kuuntelemalla tarkasti asiakkaidensa palautteita ja toiveita sekä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua kehittyäkseen paremmaksi asiakaspalvelussa.

Toiminnan tarkoitusta tukevat päivitetyt strategiset linjaukset:

  • Yhteistyöllä tarkoituksenmukaiset kampusratkaisut
  • Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu
  • Konkreettinen lisäarvo asiakasyliopistoille
  • Turvattu omistajahyöty

SYKin toiminnan perustana ovat SYKin arvot, jotka nyt käynnistyvällä strategiakaudella säilyvät ennallaan:

  • Vastuu yhteisestä
  • Kuuntelemme ja puhumme
  • Asenne ratkaisee

SYKin toimitusjohtajan Sanna Sianojan mukaan vuonna 2020 rakennettu ja käyttöönotettu strategia toimi perusperiaatteiltaan, joten merkittävää muutosta nyt julkaistuun uuteen strategiaan ei tullut.

Kyseessä on strategian täydennys peilaten palautteisiin, joita olemme vuodenvaihteessa päättyneen strategiakauden aikana saaneet. Edellisen strategiakauden aikana ympäröivässä toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten uudistetun strategian kautta pystymme paremmin vastaamaan näihin muutoksiin. Kävimme viime vuoden ajan omistajien, hallituksen sekä SYKin henkilöstön kesken aktiivista strategiakeskustelua. Tuona aikana saimme arvokasta palautetta mm. omistajayliopistoiltamme siitä, mikä viime vuonna päättyneessä strategiassa on onnistunut ja minkälaisia odotuksia heillä on SYKin tulevaan, nyt julkaistuun strategiaan liittyen. Nyt uusi, edeltäjäänsä täydentävä strategiamme on julkaistu, ja meillä on strategian kautta selvä suunta seuraavalla kolmelle vuodelle, toteaa Sianoja.

SYKin hallituksen puheenjohtajana toimivan Jukka Mönkkösen mukaan täydennetyn strategian linjaukset kumpuavat kaikkien omistajayliopistojen tarpeista kehittää kampuksiaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti vastaamaan muuttuvan työn ja kasvavien kustannusten haasteisiin.

Tavoite saavutetaan vain SYKin ja yliopistojen avoimella ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä, johon strategia antaa tukevan pohjan, kertoo Mönkkönen


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy