Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos kasvoi hallitusti

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.6.2020 Tampereella sekä etäyhteyksin. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa omistajille osinkoa 7,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 18,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 konsernin liikevaihto kasvoi 5,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 165,2 miljoonaa euroa (159,5 milj. €). Yhtiön liikevaihdon kehitys on ollut maltillista ja ennusteen mukaista. Konsernin ja emoyhtiön tilikauden tulos oli noin 27 miljoonaa euroa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on vastuullinen yritys, joka raportoi vastuullisuudestaan GRI:n mukaisesti. Viime vuoden osalta käytiin läpi vastuullisuusnäkökulmia kuten hiilineutraaliutta sekä yhtiön kasvavaa BREEAM-sertifioitujen kohteiden kantaa. Viime vuoden lukujen pohjalta yhtiö lähti päästökompensointiin mukaan, saavuttaen täten hiilineutraaliuden. Viime vuonna tehtiin yhtiössä ensimmäiset BREEAM-In-Use sertifioinnit peruskorjattujen kiinteistöjen osalta. Todettiin, että yhtiön tulee olla vastuullinen sillä näin ovat sen omistajatkin ja sitä myös edellyttävät.

Vuoden 2019 merkittävimmät käynnissä olevat rakennushankkeet olivat Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteisrakennus Aurum, Oulun yliopiston ja Oamkin tilamuutoshankkeet, Turun yliopiston Arcanumin tilamuutokset, Rauman Torni-rakennuksen peruskorjaus, Jyväskylän yliopiston kirjaston perusparannus- ja muutoshanke.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin myös osakasviestinnän toimintamallia. Yhtiö ottaa käyttöön toimintamallin, missä osakkaille jaetaan tietoa omistamisen tueksi sekä tarjotaan kaikille omistajille yhtäaikainen vuorovaikutteinen kanava tiedonvaihdolle.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta ja varapuheenjohtajaksi budjettipäällikkö  Sami Yläoutinen Valtiovarainmininteriöstä. Hallituksen jäseniksi valittiin talous- ja rahoitusjohtaja Heli Huhtala Tampereen yliopistosta, johtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, talousjohtaja Pekka Riuttanen Oulun yliopistosta sekä johtaja Riitta Juutilainen Senaatti-kiinteistöistä.

Tilintarkastajana jatkaa tilikaudella 2020 KHT-yhteisö KPMG Oy, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Assi Lintula.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sanna Sianoja, sanna.sianoja@sykoy.fi puh.  +358 50 351 2207

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen ja yritysten käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa. Yhtiön tasearvo on noin 1,3 miljardia euroa, ja se koostuu yliopistojen 225 rakennuksesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 165,2 miljoonaa euroa. www.sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy