Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2024. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Vuonna 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt -konsernin liikevaihto kasvoi maltillisesti edellisvuodesta, ollen 193,3 miljoonaa euroa (183,5 milj. euroa). Yhtiön liikevaihto muodostui pitkälti vuokratuista tiloista, joita yhtiöllä oli omistuksessaan toimintavuoden päättyessä 1,04 milj. htm2. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin vuokrasopimuksissa sovitun mukaisista indeksikorotuksista. Raportointikauden lopussa tilojen vuokrausaste oli 95,5 %. Yhtiön merkittävin asiakasryhmä ovat osakasyliopistot, joiden osuus liikevaihdosta oli 87 %.

Suomen Yliopistokiinteistöt -konsernin tilikauden tulos oli 20,5 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat 13,9 miljoonan euron suuruiset, kiinteistösalkun portfolioarvioiden perusteella tehdyt arvonalentumiskirjaukset.

Yhtiökokous päätti jakaa omistajille osinkoa 6,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 16,5 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi rehtori Jukka Mönkkösen Itä-Suomen yliopistosta. Varapuheenjohtajaksi valittiin talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja valtiovarainmininteriöstä. Hallituksen jäseniksi valittiin talousjohtaja Mikko Ahola Senaatti-kiinteistöistä, talousjohtaja Patrik Marjamaa Tampereen yliopistosta, palvelujohtaja Marja Sarajärvi Oulun yliopistosta, sekä vararehtori Kalle-Antti Suominen Turun yliopistosta. Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia.

Tilintarkastajana tilikaudella 2024 jatkaa tilintarkastusyhteisö Deloitte, päävastuullisena tilintarkastajana Anu Servo KHT, JHT.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Tampereen Hervannan kampukselle toteutettavan Sähkötalo Research Hub -investointihankkeen. Hanke sisältää peruskorjausta, perusparannusta sekä uudisrakentamista. Tilojen käyttäjänä toimii Tampereen yliopisto. Investointi toteutetaan vuosina 2024–2027.

Lisätiedot:

Sanna Sianoja
Toimitusjohtaja
050 351 2207
sanna.sianoja@sykoy.fi

 


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy