Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kuvassa yläilmoista kuvattuna Hervannan yliopistokampus.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Vuonna 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt -konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, ollen 183,5 miljoonaa euroa (176,2 milj. euroa). Yhtiön liikevaihto muodostui pitkälti vuokratuista tiloista, joita yhtiöllä oli omistuksessaan toimintavuoden päättyessä 1,05 milj. htm2. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat peruskorjauksista valmistuneiden kohteiden käyttöönotto sekä  elinkustannusindeksin ja kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutokset. Raportointikauden lopussa tilojen vuokrausaste oli 94,8 %. Liikevaihto per vuokrattava huoneistoala toteutui tasolla 14,5 eur/htm2/kk. Yhtiön asiakasjakauma liikevaihdolla mitattuna oli yliopistot 87 % ja muut 13 %.

Suomen Yliopistokiinteistöt -konsernin tilikauden tulos oli 16,8 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat 17,6 miljoonan euron suuruiset, kiinteistösalkun portfolioarvioiden perusteella todennetut kiinteistöomaisuuden arvonalentumiskirjaukset sekä emoyhtiössä tehdyt 6,3 miljoonan euron suuruiset tytäryhtiöosakkeiden arvonalentumiskirjaukset.

Yhtiökokous päätti jakaa omistajille osinkoa 2,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen rehtori Jukka Mönkkösen Itä-Suomen yliopistosta. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja valtiovarainmininteriöstä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen talousjohtaja Mikko Ahola Senaatti-kiinteistöistä, talousjohtaja Patrik Marjamaa Tampereen yliopistosta sekä vararehtori Kalle-Antti Suominen Turun yliopistosta. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin palvelujohtaja Marja Sarajärvi Oulun yliopistosta.

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte, päävastuullisena tilintarkastajana Anu Servo KHT, JHT.

Lisätietoja:

Sanna Sianoja
Toimitusjohtaja
050 351 2207
sanna.sianoja@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy