SYK investoi neljään ilmastohankkeeseen – vuodesta 2022 jo kolmas hiilineutraali vuotemme

SYK

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on toteuttanut kolmannen päästökompensointinsa investoimalla neljään ilmastoa tukevaan hankkeeseen. Tämän vuoden hankkeet kohdistuvat sidosryhmien kanssa 23.3.2022 yhdessä valitusti sademetsän suojeluun, energiatehokkaisiin biokaasukeittimiin, tuulivoimaan ja maatalouden hiilinieluun. Hankkeiden ilmakehästä hiiltä vähentävä vaikutus on yhteensä 29 609 tonnia CO2e.

SYK on asettanut tavoitteeksi oman toimintansa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite tukee myös SYKin omistajien tulevia hiilineutraalisuustavoitteita. Asetettu tavoite saavutetaan konkreettisilla teoilla kampuksilla, kuten esimerkiksi energiaan, ylläpitoon ja hiilen sidontaan liittyvillä toimenpiteillä. Ilmastotyö on tärkeä osa SYKin vastuullista toimintaa, sillä rakentaminen ja kiinteistöt ovat yksi suurista päästöjen aiheuttajista yhteiskunnassamme. Ennen vuoteen 2030 tähtäävän tavoitteen toteutumista SYK on nopean vaikuttavuuden saavuttamiseksi päättänyt kompensoida päästönsä.

Haluamme olla rohkea edelläkävijä ja saada paljon aikaan jo 2020-luvulla. Onhan täysin selvää, että ilmastonmuutoksen rajoittamisella on kiire ja koko 2020-luku on kriittinen ilmastonmuutoksen ratkaisemisen kannalta, toteaa SYKin vastuullisuusasiantuntija Ari-Pekka Lassila.

Keväällä 2022 kompensointi toteutettiin jo kolmatta kertaa hankkimalla vapaaehtoisilta päästömarkkinoilta päästöyksiköitä yhtiön vuoden 2021 päästöjä vastaava määrä. Vapaaehtoisia kompensointihankkeita toteutetaan ennen kaikkea kehittyvissä maissa, joissa ei tyypillisesti ole ollut säänneltyjä päästövähennystavoitteita ja siten kustannustehokkaita ja varmimmin lisäisiä (eivät tapahtuisi ilman päästökaupparahoitusta) päästövähennyskohteita löytyykin parhaiten juuri kehittyvistä maista. SYKille on tärkeää, että kompensointihankkeiden osalta pystytään varmistamaan tehtävät toimenpiteet ja että kompensaatiohankkeet ovat sertifioituja tai muutoin varmennettuja projekteja.

SYKin asiakkaiden näkökulmasta päästökompensointi ja hiilineutraali toiminta tarkoittaa sitä, että he voivat oman toimintansa päästöjä selvittäessään laskea SYKiltä vuokraamansa tilat nollapäästöisiksi. Hiilineutraaliudesta huolimatta SYK laskee oman toimintansa aiheuttamat päästöt ja toimittaa laskelmat päästöistä myös asiakkaille. Laskelmista voi nähdä kuinka paljon kompensointitarvetta on vielä ollut.

”Uskomme, että meillä on mahdollisuus tuoda esille ratkaisuja, jotka hyödyttävät laajasti kiinteistö- ja rakennusalaa”

Tämän vuoden kompensointiin valituista neljästä hankkeesta kaksi on ilmakehään päätyvien päästöjen vähentämiseen ja kaksi pysyvään poistoon perustuvia hankkeita. VCS-sertifioitu biodiversiteettihanke Perussa suojelee n. 100 000 hehtaaria sademetsää Perun Amazonin alueella Madre de Diosissa. Hankealue kuuluu ekologisesti arvokkaaseen Vilcabamba-Amboró -käytävään, joka on yksi maailman suurimmista biodiversiteetiltään rikkaista alueista. Hanke pyrkii vähentämään metsäkatoa Perun Amazonin alueella. Samaan aikaan hanke tukee uhanalaisten ja koskemattomasta metsäekosysteemistä löytyvien lajien, kuten jaguaarin, mölyapinan, muurahaiskarhun ja arapapukaijan sekä paikallisten alkuperäiskansojen heimoyhteisöjen Yine ja Huitoto elinympäristöjen säilyttämistä. Tähän hankkeeseen SYK kohdisti suurimman kompensointivolyymin, koska SYKin sidosryhmät ovat kokeneet biodiversiteetin hyvin tärkeäksi teemaksi päästökompensoinneissa.

Clean Development Mechanism (CDM) -sertifioitu biokaasuohjelma Nepalissa vähentää päästöjä sekä metsäkatoa, korvaamalla ruoanlaittoon käytettyä polttopuuta biokaasulla. Hankkeessa asennetaan käymiskattiloita, jotka valmistavat biokaasua jätteestä. Kohderyhmänä ovat kotitaloudet, jotka käyttävät polttopuuta ruoanlaitossa ja omistavat vähintään yhden nautaeläimen. Tämä mahdollistaa lannan keräämisen biokaasun raaka-aineeksi. Hankkeella saavutetaan myös muita hyötyjä, kuten kotitalouksien turvallisempaa sisäilmanlaatua. Saint Nikolan tuulivoimapuisto koillisessa Bulgariassa on maan suurin tuulipuisto ja se tuottaa 20 vuoden aikana noin 6 miljoonan CO2e-tonnin verran päästövähennyksiä korvatessaan fossiilista sähköntuotantoa. Hanke luo alueelle myös työpaikkoja ja parantaa alueen infrastruktuuria, kuten teitä.

Suomen Puro.earth -markkinapaikasta hankittu hanke keskittyy maatalouden maanparannuskuitujen hiilensidontaan. Hankkeen omistajan Soilfoodin maanparannuskuidut ovat metsäteollisuuden sivuvirroista jalostettuja pelloilla käytettäviä maanparannusaineita, jotka sisältävät runsaasti orgaanista hiiltä ja ravinteita. Merkittävä osa hiilestä sitoutuu peltomaahan pitkäikäiseksi hiilinieluksi sen sijaan, että hiili poltettaisiin. Kuidut parantavat pellon tuottavuutta sekä puolittavat pellolta vesistöihin päätyvän ravinnehuuhtoutuman. Lisäksi kuidut ruokkivat maaperämikrobistoa, ja näin parantavat pellon elinvoimaa ja biodiversiteettiä.

Laatimastamme vuoteen 2030 tähtäävästä hiilitiekartasta voi nähdä, että SYKin vuotuiset päästöt tippuvat noin 16 000 tonniin CO2e ilman merkittäviä omia toimia, pääasiassa energiayhtiöiden toimittamien lämpöenergioiden vihertyessä. Mikäli olemme aktiivisesti mukana toteuttamassa vähähiilisiä lämmitysratkaisuja peruspolkua nopeammin ja kiritämme vähähiilisiä ratkaisuja rakentamisessa, putoavat vuosittaiset päästöt noin 7 000 tonniin CO2e vuoden 2030 loppuun mennessä. Tavoitteeseen oman toiminnan hiilineutraaliudesta ennakoimme tarvittavan siis vielä 7000 CO2e-tonnin verran ilmastotoimia. Näiden ilmastoa tukevien lisätoimien löytämiseksi tulemme haastamaan omistajayliopistojemme toimijoita yhteistyöhön kanssamme. Uskomme, että meillä on mahdollisuus tuoda esille ratkaisuja, jotka hyödyttävät laajasti kiinteistö- ja rakennusalaa, toteavat yhdessä Ari-Pekka Lassila sekä SYKin kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteen johtamisesta vastaava johtaja Aki Havia.

Lisätiedot:

Vastuullisuusasiantuntija Ari-Pekka Lassila
040 834 6388
ari-pekka.lassila@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SYKin vuosi 2023

Suruliputus Vantaan kouluampumisen johdosta keskiviikkona 3.4.2024

Maiju Lassilasta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi kiinteistöjohtaja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy