SYK on ottanut whistleblowing-kanavan käyttöön

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka kautta sekä työntekijämme että kaikki ulkoiset osapuolet voivat luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä.

Vaadimme koko organisaatioltamme ja edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta. Työntekijöiden osalta ensisijainen tapa raportoida havainnoista on ottaa ne puheeksi esihenkilön kanssa, mutta jos asia ei sisäisellä keskustelulla etene tai se ei muuten ole mahdollista, asiasta voi tehdä kanavan kautta ilmoituksen.

Whistleblowing-ilmoituskanava löytyy etusivumme alaosasta tai suoraan täältä


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi kiinteistöjuristi

Hervannan kampuksella tuetaan luonnon monimuotoisuutta

SYKin vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Ulla Sjöblomista Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi talousjohtaja

© 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy