SYK on ottanut whistleblowing-kanavan käyttöön

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka kautta sekä työntekijämme että kaikki ulkoiset osapuolet voivat luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä.

Vaadimme koko organisaatioltamme ja edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta. Työntekijöiden osalta ensisijainen tapa raportoida havainnoista on ottaa ne puheeksi esihenkilön kanssa, mutta jos asia ei sisäisellä keskustelulla etene tai se ei muuten ole mahdollista, asiasta voi tehdä kanavan kautta ilmoituksen.

Whistleblowing-ilmoituskanava löytyy etusivumme alaosasta tai suoraan täältä


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SYKin vuosi 2023

Suruliputus Vantaan kouluampumisen johdosta keskiviikkona 3.4.2024

Maiju Lassilasta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi kiinteistöjohtaja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy