SYK on ottanut whistleblowing-kanavan käyttöön

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka kautta sekä työntekijämme että kaikki ulkoiset osapuolet voivat luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä.

Vaadimme koko organisaatioltamme ja edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta. Työntekijöiden osalta ensisijainen tapa raportoida havainnoista on ottaa ne puheeksi esihenkilön kanssa, mutta jos asia ei sisäisellä keskustelulla etene tai se ei muuten ole mahdollista, asiasta voi tehdä kanavan kautta ilmoituksen.

Whistleblowing-ilmoituskanava löytyy etusivumme alaosasta tai suoraan täältä


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 23.-24.3.2023

Kiinteistöpalvelualan lakon vaikutukset SYKin kohteissa 16.-18.3.2023

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuksilla liputetaan Ukrainan tueksi

SYK on ottanut whistleblowing-kanavan käyttöön

© 2023 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy