SYKin demohaku on alkanut

SYKin ja yliopistojen yhteiset kokeilukulttuurin mukaiset tilamuutokset eli demot ovat taas haettavissa. Demot toteutetaan yhteistyössä SYKin osakasyliopistojen kanssa. Demohakemusten viimeinen jättöpäivä on tänä vuonna 11.11.2022. SYK tekee demopäätökset joulukuussa ja tiedottaa päätöksistä 16.12.2022 mennessä hakemuksen jättäneille yliopistoille. 

Demo on olemassa olevaan ympäristöön, fyysiseen tai digitaaliseen, tehtävä kokeiluluonteinen innovatiivinen pienen mittakaavan muutos. Demon avulla voidaan hallitusti tutkia jonkin uuden ratkaisun toimivuutta ja mahdollisia tulevaisuuden hyödyntämismahdollisuuksia.

Demojen avulla on tarkoitus mm. tutkia kuinka tietty tilaratkaisu vaikuttaa tiloissa tapahtuvaan toimintaan sekä käyttäjien innostukseen, suoriutumiseen, jaksamiseen ja viihtyisyyteen.

Demon kriteerit:

• Kaikkien demojen tulee olla skaalattavia konsepteja, prosesseja, palveluita tai teknisiä ratkaisuja oppimis-, tutkimus- ja työympäristöissä kampuksilla.
• Ratkaisun tulee olla kokeileva ja se on kehitettävä yhdessä käyttäjien kanssa.
• Demon tavoitteena on lisätä kampuksen vetovoimaisuutta, toiminnan tuloksellisuutta sekä kestävää kehitystä.
• Demon vaikuttavuus tulee mitata, jotta saadaan näyttöä uusien ratkaisujen toimivuudesta.
• Demon on oltava käyttövalmis marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Valittujen demojen sopimukset allekirjoitetaan tammikuussa 2023.

Demohakemukset toimitetaan yliopistoilta keskitetysti SYKille. Demojen yhteyshenkilöinä kampuksilla toimivat SYKin asiakkuuspäälliköt Mervi Huhtelin, Elina Hulkkonen, Esko Ollikainen, Kaisa Pitkänen ja Johanna Lehto.

Demojen ideoinnin avuksi voi kurkata jo tehtyjä demoja SYKin materiaalipankista https://sykoy.fi/materiaalipankki/ kohdasta Demokirjasto sekä Tilaa toiminnalla -kirjasta https://sykoy.fi/wp-content/uploads/Tilaa-toiminnalla-Yhteisekehittaminen.pdf


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Hämeenlinnan Seminaarin koulun myyntiprosessi on toteutunut

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n strategia vuosille 2024–2026

Vuoden kampusteema 2023: ”Kaaoksen hallintaa” SYKin kampusalueilla

Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy