SYKkiä johdetaan poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä (SYK) työntekijöiden työntekijäkokemus, hyvinvointi ja motivaatio ovat tärkeitä. Ilman näitä SYK ei pystyisi olemaan paras kampuskumppani asiakkailleen. SYK on halunnut syventyä tarkemmin henkilöstön työntekijäkokemukseen, ja tässä tärkeänä työkaluna on ollut Siqni-kysely.

Siqni-henkilöstökysely tarjoaa yksilölähtöisen tavan ymmärtää työntekijöitä ja kehittää organisaatiota

Kyselyssä keskitytään työelämässä merkityksellisenä koettujen asioiden toteutumiseen. Vastaukset auttavat organisaation johtoa keskittymään niihin asioihin, jotka ovat oikeasti merkityksellisiä sekä luomaan yrityskulttuurin, jossa työntekijöille merkityksellisimmät asiat toteutuvat. Viime syksynä toteutetun kyselyn tulosten perusteella SYK sai Future Workplaces 2022 -sertifikaatin, joka ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

SYKin HR- ja hallintopäällikkö Liisa Lindström-Variksen mukaan Siqni-kysely on erinomainen tapa saada mahdollisimman rehellistä ja avointa palautetta henkilöstöltä.

Olemme toteuttaneet Siqniä jo parin vuoden ajan. Siqnissä jokainen työntekijä valitsee hyvään työpaikkaan liittyvistä väittämistä itselleen viisi merkityksellisintä, joista hän antaa arvionsa ja avoimen palautteensa. Näin opimme: Mitkä asiat ovat henkilöstöllemme merkityksellisimpiä, kuinka hyvin niissä onnistumme sekä mitä voisimme tehdä vielä entistäkin paremmin, jotta henkilöstöllemme merkitykselliset asiat toteutuisivat SYKissä mahdollisimman hyvin, kertoo Lindström-Varis.

Viime vuoden loppupuolella toteutetun kyselyn mukaan SYKin henkilöstön viisi merkityksellisintä asiaa työpaikalla olivat:

  • Avoin tiedonkulku työhön ja organisaatioon liittyvissä asioissa
  • Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut
  • Mielekkäät työtehtävät
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  • Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön

Lisäksi muita merkityksellisiä asioita henkilöstölle olivat mm. mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti sekä työpaikan vahva yhteishenki. Kyselyn tulosten perusteella henkilöstölle merkitykselliset tekijät toteutuivat työpaikalla joko hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Kyselyn aikaan SYKin henkilöstön lukumäärä oli 40 ja kyselyyn vastasi 39 työntekijää. Kyselyn toteutti Eezy Siqni Oy. Eezy Siqni Oy raportoi Siqni-kyselyn tulokset SYKille ainoastaan vähintään viiden hengen vastaajaryhmistä. Näin taattiin anonymiteetti tutkimukseen vastanneille.

SYK sai Future Workplaces 2022 -sertifikaatin, joka ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Johtamisen polku osana onnistunutta työntekijäkokemusta

Onnistuneen johtamisen tukena SYKin esihenkilöt kulkevat johtamisen polku -nimistä kokonaisuutta, joka tähtää hyvään johtamiseen sekä erinomaiseen esihenkilötyöhön. Lindström-Variksen mukaan alkuvuonna 2022 aloitettu johtamisen polku on ollut erinomainen kanava kehittää jatkuvasti esihenkilötyötä, jonka hyvä onnistuminen näkyy toteutuneen nyt hyvien Siqni-kyselyn tulosten sekä sertifikaatin myötä.

SYKissä haluamme panostaa erinomaiseen ja tasalaatuiseen johtamispalveluun. Haluamme kehittää hyvän esihenkilötyön toteutumista ja miettiä siihen liittyviä asioita aidosti yhdessä SYKin esihenkilöiden kesken. Johtamisen polku on ollut hyvä tapa yhtenäistää SYKin eri esihenkilöiden toimintatapoja, ja sen positiiviset vaikutukset heijastuvat myös Siqni-kyselyn tuloksiin, kertoo Lindström-Varis.

SYKissä työskennellään monipaikkaisesti useilla eri paikkakunnilla toimistoissa, useissa paikoissa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä matkustaessa tai etätyössä. Johtamisen polku myös mahdollistaa onnistuneen esihenkilötyön tekemisen, vaikka henkilöstö työskentelee monipaikkaisesti.

SYKkiläiset ovat oman alueensa asiantuntijoita, joihin kaikkiin luotetaan, mikä mahdollistaa myös joustavan työskentelymallin. On niitä päiviä, kun tarvitaan yhteistä miettimistä ja kohtaamisia toimistolla, mutta myös niitä päiviä, kun voi olla viisaampaa työskennellä kotoa. On myös hetkiä, jolloin perhe tulee ensin ja sekin on täysin ok.​ Monipaikkaisessa työssä korostuu hyvä johtaminen, johon kuuluvat työn tulosten ja työn kuormittavuuden seuranta sekä aktiivinen vuorovaikutus esihenkilön ja tiimiläisen kesken, toteaa Lindström-Varis.


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy