SYKille valitut tekniset managerit

SYKin toimintaa on kehitetty asiakaslähtöisempään toimintamalliin ja roolituksia on arvioitu organisaatiomuutoksen myötä uudelleen − SYKin arvot huomioiden. Osana tätä kokonaisuutta tekniset managerit ovat entistä tiiviimmin osa SYKiä, kun manageerauksen uusi toimintamalli astuu voimaan 1.6.2021.

Managerivalinnat on nyt tehty ja näkyvät alla olevasta kuvasta. Uudet tekniset managerit aloittavat 1.5.2021 ​​​​​​​ja SYKin asiakkuutta jo aiemmin hoitaneet  aloittavat 1.6.2021.

Valinnat tehtiin valtakunnallisen haun ja asiakkaidemme odotusten kartoitusten jälkeen. Valinnoissa arvioimme osaamisen, kokemuksen ja henkilöiden soveltuvuuden SYKin arvojen ja toiminnan tavoitteisiin pohjautuen.

Lisätietoja asiasta:

Ville Kautto, ylläpitopäällikkö, ville.kautto@sykoy.fi tai puh. 044347 3526


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

SYKin demohaku on alkanut

SYK on yhtiönä päättänyt käyttää yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle myymien SYKin osakkeiden osalta

SYK investoi neljään ilmastohankkeeseen – vuodesta 2022 jo kolmas hiilineutraali vuotemme

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi viestintäasiantuntija ja kampuskehityspäällikkö

© 2022 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy