TOSI-tilat-hanke: Tutkimuslinssin alla yhteisön toiveet yliopiston tulevaisuuden tiloille

TOSI-tilat-tutkimushankkeen tutkijat Verna Hahtola ja Jenni Poutanen pohtivat blogissaan, miten Tampereen korkeakouluyhteisössä halutaan työskennellä ja opiskella tulevaisuudessa, ja mikä on kampusten merkitys pandemian jälkeen? 

Vaikka etätyö koetaan paikkariippumattomuutensa ja joustavuutensa vuoksi osin positiiviseksi, on pandemian aiheuttama kampusten sulkeutuminen aiheuttanut valtavan lommon yhteisöllisyyteen. Esimerkiksi Tampereen ylioppilaskunta TREY raportoi huolestuttavista luvuista koronakyselyssään: opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet ja hyvinvointi sekä opiskelumotivaatio on kokenut hälyttävää laskua. Erityisesti pandemian aikana opintonsa aloittaneet eivät ole samalla tavoin päässeet osaksi yhteisöä. Huolestuttavaa useissa tutkinto-ohjelmissa on myös suoritusmäärien kääntyminen laskuun. Pandemia on koetellut opiskelijoiden jaksamista, mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä ennennäkemättömällä tavalla, kertovat Hahtola ja Poutanen.

Hahtolan ja Poutasen mukaan opiskelijoiden lisäksi myös yliopiston työntekijät kaipaavat kasvokkaisia kohtaamisia: vuorovaikutuksen ei koeta olevan samankaltaista ruudun välityksellä. Kokoukset voivat olla tehokkaita, mutta uusien ideoiden syntymisen osalta niistä ei ole läsnäolon korvaajaksi. Vuorovaikutustilanteet opetuksessa, esimerkiksi harjoitustöiden ohjaukset, toivottaisiin lähtökohtaisesti lähitapaamisina, sillä etänä on yllättävän iso kynnys pyytää apua.

Pääsääntöisesti TOSI-tilat-hankkeen aineistosta nousee näkemys, että erityisesti opintojen alkuvaiheessa yhteisöön kiinnittymisen kannalta kampuksilla kasvotusten ihmisten kohtaaminen on välttämätöntä. Kuitenkin erityisesti maisterivaiheen opiskelijat kokevat etäopiskelun tuovan joustavuutta, kun luentoja voi seurata työpäivän lomassa tai vastaavasti katsoa illalla tallenteelta. Luentotallenteiden toivotaan jäävän pysyväksi osaksi opetuksen repertuaaria. Useat toivovat voivansa jatkossakin työskennellä tai opiskella kampuksella, vaikka toivovat pandemian tuoneen joustavuuden ja etätyömahdollisuuden pysyväksi osaksi akateemista työtä ja opiskelua. Sekä lähiyhteisön tapaaminen että laajemmin yliopistoyhteisöön kiinnittymisen koetaan olevan keskeistä riippumatta siitä, puhutaanko henkilökunnasta vai opiskelijoista, pohtivat Hahtola ja Poutanen.

Lue koko blogi täältä

TOSI-tilat-tutkimushankkeessa perehdytään pandemian vaikutuksiin yhteisömme tilankäyttöön liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin. Tutkimus kohdistuu rakennetun ympäristön tiedekunnan sekä johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijoihin ja henkilökuntaan, mutta vastaukset paljastavat oleellisia seikkoja koko yhteisön ajatuksista kampusten sekä etätyön ja -opiskelun tulevaisuuteen liittyen. Hankkeessa on toteutettu tähän mennessä haastatteluja ja työpajoja. 

Lisätietoja TOSI-tilat-hankkeesta: https://projects.tuni.fi/tosi/

Haluatko osallistua TOSI-tilat-tutkimushankkeen viimeiseen webinaariin, jossa syvennytään työ- ja oppimisympäristöjen tulevaisuudennäkymiin korkeakouluyhteisön tarpeiden ja toiveiden näkökulmasta?

Webinaarissa esitellään tutkimuksessa tunnistettuja korkeakouluyhteisön työtapa- ja tilakehitystarpeita sekä niistä johdettuja tilakokonaisuuksia. Kuulet mm. miten koronapandemia on muovannut akateemisen työnteon ja opiskelun tapoja sekä millaisina näyttäytyvät tulevaisuuden tilantarpeet ja käyttötavat korkeakoulukampuksilla.

Saat webinaarikutsun, kun laitat otsikolla ”TOSI-tilat-hanke” viestiä osoitteeseen: info@sykoy.fi

Webinaari järjestetään: pe 25.11.2022 9.00–11.00

 

 


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy