Tulevaisuuden hybridikampus – Tuliaisia HUMANE -konferenssista Lissabonista

Hybridikampuksen konsepti ja toimintamallit ovat kehittyneet valtavasti pandemian aikana. Pandemian myötä yliopistojen opetus ja työ digitalisoituivat lähes yhdessä yössä kaikkialla maailmassa. Nyt meidän tulee mukauttaa työskentely-, oppimis- ja opettamistapamme vastaamaan fyysisen ja digitaalisen läsnäolon samanaikaiseen vaatimukseen: meidän on oltava läsnä samassa fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa olevien yhteisömme jäsenien kanssa yhtäaikaisesti. Tämä haastaa sekä vanhoja toimintamallejamme että tiloja, jotka ovat kehitetty ennen pandemiaa.

Me, Satu Hyökki (Tampereen yliopisto) ja Mervi Huhtelin (Suomen yliopistokiinteistöt Oy), kävimme HUMANE -vuosikonferenssissa etsimässä viimeisintä tietoa tulevaisuuden hybridikampuksesta voidaksemme kehittää Tampereen yliopiston kampuksia huomioimaan myös hybridityöskentelyn ja -opiskelun uudet toimintatavat. Tässä ovat matkamme tärkeimmät tuliaiset.

Yksi matkan lohdullisimmista havainnoista oli, että tarve ymmärtää tulevaisuuden vaatimuksia on sama kaikille, emme ole yksin etsimässä parhaita kestävän kehityksen huomioivia tilaratkaisuja. Useat yliopistot etsivät hybridikampukselle toimintamalleja ja tilaratkaisuja yhteistyössä henkilöstöosaston, IT-palvelujen, pedagogisten asiantuntijoiden ja tilaratkaisujen kehittäjien kanssa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Mervi Huhtelin ja Tampereen yliopiston Satu Hyökki kävivät HUMANE -vuosikonferenssissa etsimässä viimeisintä tietoa tulevaisuuden hybridikampuksesta.

Konferenssissa upeat puhujat esittelivät viimeisimmät havaintonsa. Keskustelimme yhdessä kampuksia kehittävien kanssa arjessa esiin tulleista haasteista ja kehitysideoista. Jotkut ideat olivat tuttuja kaikille ja osallistujien näkemykset olivat hyvin samankaltaisia. Osa ajatuksista kurkotti pidemmälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi ajatus siirtymisestä kysyntälähtöisestä ajattelusta tarjontavetoiseen kehittämiseen – mikä tarkoittaa, että kampuksia kehitetään enemmän kestävän kehityksen ja resurssien tarjonnan pohjalta.

Tarjontalähtöisestä ajattelusta voit lukea lisää den Heijerin esityksestä (saatavilla tämän blogin lopussa olevasta konferenssilinkistä). Samassa esityksessä esiteltiin mukaansatempaava kampuksen eetos: ”jakaa tai ei olla” (“to share or not to be”), joka tukee ajatusta, että tulevaisuudessa on kiinnitettävä paljon enemmän huomiota resurssien tehokkaaseen käyttöön. Den Heijer esitteli selkeästi myös haasteen yhdistää organisaation eri sisäisten siilojen monipuoliset tavoitteet.

Useat puhujat korostivat myös yhteisöllisyyden merkitystä. Opiskelijat ja työntekijät tarvitsevat yhteenkuuluvuuden tunnetta, joten kampuksia tarvitaan myös jatkossa. Kampuksia tarvitaan luultavasti enemmän kuin koskaan, ei suurempina, mutta parempina.

Meidän on löydettävä tapa kehittää tiloja, jotka ovat tarpeeksi yleisiä jaettavaksi ja jotka ovat samalla erikoistuneita tiloja vastaamaan yksittäisten käyttäjien tarpeita.

Lue lisää HUMANE -vuosikonferenssista ja esitelmistä täältä

Mervi Huhtelin, Asiakkuuspäällikkö, Pirkanmaa ja Kanta-Häme puh. +358 50 364 4173 mervi.huhtelin@sykoy.fi

 


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy