Yliopistojen ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n virtuaalivoimalaitos käynnistyy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on yhdessä osakasyliopistojensa kanssa toteuttanut sähkön kysyntäjousto hankeen, joka tiistaina 8.9.2020 liitetään mukaan joustomarkkinaan. Hankkeen myötä SYK liittää yhteensä 500 joustopistettä tähän järjestelmään. Yliopistot ovat mahdollistaneet tämän liittymisen kysyntäjoustomarkkinaan, sallimalla liitokset kampuksillaan. Toteutettava markkinaliitos edesauttaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin.

Hankkeessa on kysymys kysyntäjoustosta, jossa yliopistojen kanssa yhdessä sovitut laitteet voivat säännöstellä ja vaihdella kulutusta tarpeen mukaan toimien virtuaalivoimalaitoksina. Virtuaalivoimalaitos hankkeessa kohteena olevan kiinteistön talotekniikka otetaan osaksi Suomen kantaverkon taajuuden tasapainotusta. Virtuaalivoimalaitos on ohjelmistoalusta, joka liittää kiinteistön sähkökuormat energiamarkkinaan virtuaalivoimalaitosyhtiö Vibecon kautta. Siemens osakeyhtiö toimii hankkeen teknologiatoimittajana ja Vibeco palveluntuottajana. Virtuaalivoimalaitokseen liitettyjen kiinteistöjen olosuhteita seurataan, joustot ovat lyhytkestoisia ja niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta käyttäjien kokemiin olosuhteisiin. Rakennusten normaali toiminta varmistetaan osana virtuaalivoimalaitosta.

Yhteiskunnallisesti kysyntäjoustohankkeen ja edelleen virtuaalivoimalaitosten toteuttaminen on merkittävä teko, sillä näin voidaan ylläpitää optimaalisesti sähköverkon laatua ja häiriöttömyyttä Suomessa.  Näin ollen yritysten ja yksityisten talouksien sähköntuotanto pysyy häiriöttömänä ja vältetään katkokset sähkön tuotannossa. Tässä virtuaalivoimalaitos hankkeessa Vibeco pystyy olosuhteita häiritsemättä kytkemään ja vähentämään kuormaa sovituista kiinteistöillä sijaitsevista laitteista, jotta Fingridin toimittama sähköverkko pysyy tasapainoisena ja häiriöttömänä. Lisätietoa löytyy Fingrid Oyj:n videosta: https://www.youtube.com/watch?v=CJlXNfeSuhk

Yhteiskuntaa tämä hyödyttää oleellisesti niin, että Suomen sähköverkon laatu pysyy oikealla tasolla. Verkkoa pystytään näin säätelemään ja häiriönpoistokapasiteettia saadaan lisättyä sähköverkkoon.

Lisätietoja asiasta: ylläpitopäällikkö Ville Kautto; ville.kautto@sykoy.fi 

 

KYSYNTÄJOUSTO

 


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy