Energiansäästötoimenpiteet ja varautuminen kuluvana talvikautena

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on varautunut energiakriisiin energiatehokkuustoimenpiteillä, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että mahdolliset sähkönjakelukatkokset voidaan minimoida. SYKin kiinteistöomistus käsittää 1,05 miljoonaa neliömetriä, ja energialla on merkittävä rooli sekä kiinteistön omistajan että tiloissa toimivien käyttäjien näkökulmasta. Vastuullisuus sekä varautuminen ja näiden kummankin kehittäminen ovat tärkeä osa SYKin jatkuvaa toimintaa.

Tilojen käyttäjät ottaneet omakseen yhteisen valtakunnallisen tavoitteen energiansäästötoimenpiteiden osalta

SYK on yhdessä osakasyliopistojensa kanssa sitoutunut Astetta alemmas -kampanjaan. Kampanjan teeman mukaisesti tavoitteena on toteuttaa energiansäästötoimenpiteinä lämmityskaudella 2022–2023 sisälämpötilan lasku yhdellä (1) asteella kaikilla SYKin kampuksilla sekä toteuttaa ilmanvaihdon käyntiaikojen säätelyä, jolla voidaan vaikuttaa paljonkin energian käyttöön. Lämpötilan lasku on toteutettu niissä kohteissa, joissa se toiminnallisesti on mahdollista.

Pitkin syksyä olemme käyneet osakasyliopistojen kanssa varautumiskeskusteluja energiaa säästäviin toimiin liittyen. Olemme huomanneet, että jo tehdyillä toimilla on ollut paljon vaikutusta. On kuitenkin syytä muistaa, että talvikauden ollessa vasta alkupuolella toimet ovat vielä kesken, kertoo SYKin ylläpitopäällikkö Ville Kautto.

Tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksiin liittyvää palautetta käyttäjiltä emme juurikaan ole saaneet, mikä kertoo siitä, että tilojen käyttäjät ovat hyvin ottaneet omakseen yhteisen valtakunnallisen tavoitteen energiansäästötoimenpiteiden osalta, lisää Kautto.

SYKissä tunnistetaan kampuksilla sijaitsevien rakennusten käyttäjämäärissä vaihtelua. Kohta alkava joulun ja uuden vuoden aika ovat luonnollisesti niitä hetkiä, kun käyttäjämäärät ovat selvästi vähäisempiä. Näihin ajanjaksoihin sisältyy mahdollisuus ilmanvaihdon käyntiaikojen säätelyyn, ja olosuhteiden vaarantumatta tarkastelua potentiaalisista lisätoimenpiteistä jatketaankin jokaisella kampuksella. Kaikissa tehtävissä toimenpiteissä olennaista on säännöllinen vuoropuhelu yliopistojen sekä muiden käyttäjien kanssa. SYK pyrkiikin ylläpitämään keskustelua aiheesta kampustasolla säännöllisesti.

SYK haluaa käydä aktiivista vuoropuhelua yliopistojen ja käyttäjien kanssa sekä jatkaa toimenpiteiden yhteiskunnallisen merkittävyyden korostamista, kertoo Kautto.

Syksyn ja alkutalven aikana tehdyillä toimenpiteillä yleisesti positiivista vaikutusta, mutta katkoksiin on syytä varautua

Fingrid kertoo taannoisessa tiedotteessaan, että sähkön käytön kulutushuippu tänä talvena on arviolta 14 400 megawattia. Kulutus on hyvin riippuvainen lämpötilasta ja on tyypillisesti korkeimmillaan tammi-helmikuun pakkasilla. Arviossa on huomioitu syksyllä havaittu sähkön käytön väheneminen, mikä on seurausta kaikkien käyttäjäryhmien toteuttamasta sähkön säästämisestä. Sähkön säästämiseen liittyvien toimien jatkaminen on edelleen tärkeää sähkön riittävyyden turvaamiseksi.

Energiankäytön vähentäminen valtakunnallisesti on onnistunut hyvin, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sähkökatkoksiin ja niiden aiheuttamiin riskeihin tulisi varautua, kertoo Kautto.

SYK on käynyt aktiivista keskustelua paikallisten sähköyhtiöiden kanssa siitä, mihin prioriteettiluokkaan kunkin yhtiön kohdepriorisoinnissa kukin yksittäinen SYKin kampus kuuluu. Kampuskohtaista vaihtelua on, mutta keskimäärin yliopistorakennukset ovat prioriteettiluokassa kaksi (2).

Energiakatkoksen iskiessä kolmosluokan kohteiden sähkönsaanti katkeaa ensimmäiseksi. On siis hyvä, että yliopistokiinteistöt ovat keskimäärin kakkosluokassa, mutta on kuitenkin huomioitava, etteikö mahdollisia katkoksia voisi myös yliopistorakennuksiin tulla kuluvan talven aikana, kertoo Kautto.

SYKin tehtävänä on seurata, varautua ja minimoida omalta osaltaan sähkön saatavuuteen ja mahdollisiin katkoksiin liittyviä riskejä sekä tiedottaa niistä mahdollisimman aktiivisesti ja ennakoiden. Jokaisen tilakäyttäjän on kuitenkin myös syytä seurata oman organisaationsa tiedotusta ja ohjeistusta varautumiseen sekä sähkökatkoihin liittyen.

Alla muutamia konkreettisia yleisohjeita, joiden läpikäyntiin jokaisen olisi hyvä käyttää ennakoiden hetki aikaa:

Yleisiä ohjeita tilojen käyttäjille:

 • Seuraa huonelämpötiloja
  • Jos jossakin tilassa on varaa pienentää lämpötilaa, se kannattaa tehdä säätämällä termostaattia.
 • Käytä valaistusta tarpeen mukaan
  • Jos valo-ohjaus on toteutettu kytkimillä, valoja kannattaa käyttää vain, kun niitä tarvitaan.
 • Käytä laitteita energiatehokkaasti
  • Käytä laitteita vain, kun se on tarpeellista. Hyödynnä myös mahdollisuuksien mukaan laitteiden virransäästöominaisuuksia.
 • Keskustele oman organisaatiosi sisällä mahdollisista muista varautumistoimista esim. tilojen käytöstä sähkökatkojen aikana sekä taskulamppujen varaamisesta sähkökatkon varalle.

Ilmoitetun tai ilmoittamatta tapahtuneen sähkökatkon sattuessa ja sitä ennen tilojen käyttäjän on hyvä huomioida myös seuraavat ohjeet:

 • Veden käyttöä tulee välttää
 • Ei käytetä hissejä ennen sähkökatkoa tai sen alkaessa
 • Kuljetaan etukäteen sovittuja reittejä
 • Käytetään tarvittaessa taskulamppuja
 • Sammutetaan vaaralliset sähkölaitteet ennen sähkökatkoa tai sen alkaessa
 • Vältetään tuulettamista
 • Tallennetaan keskeneräiset työt ennen sähkökatkoa
 • Jos sähkölukot eivät toimi, käytetään mekaanisia lukkoja

Sähkökatkon keskeisiä seurauksia ovat kaikkien sähkölaitteiden ja ilmanvaihdon sammuminen. Hanoista tulee vettä, mutta kaukolämpörakennuksissa sitä ei saa käyttää, koska se voi olla tulikuumaa aiheuttaen vaaran käyttäjille ja LVI-järjestelmälle. SYKin kaikki yliopistokampukset ovat kaukolämmön piirissä.

Sähkökatkojen pituudet on jakeluverkkoyhtiöiden toimesta arvioitu kestävän 2 tuntia kerrallaan. Mahdollisten kaukolämmön toimituskatkojen pituudet ovat täysin kunta- ja tilannekohtaisia. Kaukolämpökatkon keskeisiä seurauksia ovat useimmiten ilmanvaihdon ja lämmityksen sulkeutuminen.

Lisätietoja on saatavilla sekä yleisesti että SYKin kampuksiin liittyen

Fingrid on Puolustusministeriön ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttanut Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin -oppaan. Oppaasta löytyy ohjeita, miten toimia, kun esimerkiksi vessa ei sähkökatkoksen vuoksi toimi.

Valtakunnallista ja alueellista tiedottamista sähkönjakelun tilanteesta on syytä seurata kuluvana talvikautena. Ajantasaista ja kattavaa tietoa sähköpulasta löytää esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkosivuilta osoitteesta: www.fingrid.fi

Monipuolista informaatiota aiheesta sekä energiansäästövinkkejä löytää Astetta alemmas -kampanjan sivuilta osoitteesta: https://www.astettaalemmas.fi/

Mikäli sähkökatkoista aiheutuu tehdyistä varautumistoimenpiteistä huolimatta laajempia häiriöitä kiinteistöihin, tiedottaa SYK asiakkaitaan ja sidosryhmiään häiriötiedottein verkkosivuillaan.

Lisätietoja:

Ville Kautto
Ylläpitopäällikkö
puh. 044 347 3526
ville.kautto@sykoy.fi

Paikallisesti kampuskohtaista lisätietoa saa SYKin teknisiltä managereilta, joiden yhteystiedot löytää täältä.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy